Kat. broj: 15-0191
Pločica: 22-0003
Karta: 521-1-4
Duljina: 45m
Dubina: 60m
Lokacija: Kalun
Općina: Drniš
Područje: Drniš