Speleološke lokacije Šibensko-kninske županije

Polovica teritorija Hrvatske je krški teren: ugrubo se može reći da tu spada čitavo područje južno i zapadno od Karlovca. Upravo na takvom šupljikavom terenu nalaze se gotovo svi naši podzemni objekti. Procjena je da imamo najmanje oko 10.000 istraženih špilja i jama, a njihov ukupan broj mogao bi biti i dvostruko veći, a većina obnovljivih zaliha pitke vode dolazi iz podzemlja krša.

Za sada je poznato preko 650 speleoloških objekata Šibensko - kninske županije.

Speleološkom djelatnošću se mogu baviti isključivo educirani speleolozi, što je regulirano Zakonom o zaštiti prirode temeljem kojeg se izdaju dopuštenja za speleološke aktivnosti. Ujedno speleologija je lijepa, ali i potencijalno opasna aktivnost koja može dovesti do unesrećenja. Zbog toga svima koji se namjeravaju baviti ovom aktivnošću preporučamo završiti speleološku školu u speleološkom odsjeku ili udruzi i osposobiti se za kretanje po speleološkim objektima (penjanje i spuštanje po užetu) postavljanje užeta u jamama, samospašavanje i sl. Više informacija na Komisija HPS-a.

Zato, nemojte ulaziti sami!!!! U slučaju nesreće nazovite broj 112!

SO HPK Sveti Mihovil je učesnik Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske (Katastar). Učesnici Katastra su speleološke udruge i institucije koje sustavno provode speleološka istraživanja te posjeduju podatke o speleološkim objektima prikupljene na standardiziran način prema normama Međunarodne speleološke unije (Union Internationale de Spéléologie – UIS). Učesnik Katastra potpisuje Sporazum o suradnji na izradi Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MINGOR) tj. aktivne speleološke udruge odnosno javne ustanove koje provode speleološka istraživanja kao jednu od svojih djelatnosti. Katastar u smanjenom opsegu (smanjena prostorna preciznost, smanjeni set podataka) je dostupan javnosti na ovoj stranici prema objavljenim uvjetima korištenja. Dozvoljeno je korištenje i objavljivanje tog ograničenog sadržaja, uz obavezno citiranje.

Isto tako smo uključeni u volonterskoj inicijativi Čisto podzemlje. Do danas se u rad Inicijative uključilo više od 30 speleoloških udruga, s osnovnim ciljem – popularizirati problem divljih deponija otpada u krškom podzemlju. 

Nadalje, SO HPK Sv. Mihovil vodi svoj interni katastar Šibensko - kninske županije u kojoj se trenutno nalazi preko 650 registriranih speleoloških objekata.

Ovdje možete preuzeti aktualni Popis najduljih i najdubljih speleoloških objekata Šibensko - Kninske županije.

10 NAJDUBLJIH SPELEOLOŠKIH OBJEKATA ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE

Redni broj Naziv objekta / Cave name Položaj / Location Dubina / Depth (m)
1 Golubinka pod Barišinovcem Lećevica 186
2 Golubinka kod Viture Koprno 177
3 Sustav Gospodska špilja - Veliko vrilo Milaši, Civljane 157
4 Lugareva jama Čvrljci 107
5 Štemerica Dinara 106
6 Katinovac Ljubostinje 104
7 Jamar Planjane Gornje 100
8 Maslinova jama (Jama na Tromeđi) Vještice, Plavno 96
9 Plitvinjača (jama Plitvine) Čuklini, Boraja 88
10 Stara jametina  Donji Krnići 85

 

10 NAJDULJIH SPELEOLOŠKIH OBJEKATA ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE

Redni broj Naziv objekta / Cave name Položaj / Location Duljina / Length (m) 
1 Kotluša špilja Zrilići, Civljane 5.436
2 Sustav Gospodska špilja - Veliko vrilo Milaši, Cetina 4.982
3 Miljacka II HE Miljacka, Kistanje 3.365
4 Miljacka I i V HE Miljacka, Kistanje 2.456
5 Golubnjača u Grulovićima Grulovići, Kistanje 2.189
6 Rudelićeva pećina Batice, Civljane 1.448
7 Gornja Tutićeva špilja Tutići, Civljane 760
8 Duliba špilja Podinarje 749
9 Vukovića vrelo Vukovići, Civljane 700
10 Litno izvor Zaton 500