Kat. broj: 15-0390
Pločica:
Karta: 471-4-3
Duljina: 65m
Dubina: 58m
Lokacija: Korana
Općina: Knin
Područje: Dinara