Kat. broj: 15-0134
Pločica: 15-0134
Karta: 521-1-1
Duljina: 75m
Dubina: 61m
Lokacija: Marići
Općina: Promina
Područje: Oklaj