Kat. broj: 15-0134
Pločica: 22-0004
Karta: 521-1-1
Duljina: 230m
Dubina: 58m
Lokacija: Marići
Općina: Promina
Područje: Oklaj