Kat. broj: 15-0296
Pločica: 03-0290
Karta: 521-1-3
Duljina: 68m
Dubina: 60m
Lokacija: Jakelića staje
Općina: Pakovo selo
Područje: Drniš