Kat. broj: 15-0608
Pločica: 03-0707
Karta: Štikovo
Duljina: 108m
Dubina: 78m
Lokacija: Vitrena glavica
Općina: Kijevo
Područje: Kozjak