Kat. broj: 15-0304
Pločica: 15-0304
Karta: 471-3-4
Duljina: 150m
Dubina: 25m
Lokacija: Topoljački buk
Općina: Knin
Područje: Kovačevići