Kat. broj: 15-0304
Pločica:
Karta: 471-3-4
Duljina: 234m
Dubina: 34m
Lokacija: Topoljački buk
Općina: Knin
Područje: Kovačevići