Kat. broj: 15-0612
Pločica: 01-0221
Karta: Vrlika
Duljina: 760m
Dubina: 0m
Lokacija: Tutići
Općina: Civljane
Područje: PP Dinara