Kat. broj: HR01468
Pločica: 07-0020
Karta:
Duljina: 195m
Dubina: 67m
Lokacija: Mrkele
Općina: Kistanje
Područje: Kistanje