Kat. broj: HR00595
Pločica: 03-0310
Karta: Dinara
Duljina: 128m
Dubina: 40m
Lokacija: Validžići
Općina: Kijevo
Područje: Dinara