OPIS

Početak puta je kraj ograde lovišta na 581 metar visine do kojeg se može doći putom 501 Kozjak, Kijevski bat koji polazi iz mjesta Kijevo ili se može doći automobilom iz zaseoka Anići prateći seosku cestu. Put na svom početku prati ogradu lovišta preko „Ćivrinih ograda“u smjeru sjeverozapada te nakon 20 minuta dolazi se do predjela „Pržine“ odakle počinje blagi uspon do lovačke kuće.

Tu put zakreće strmo na jug te uz konstantan strm uspon do vrha savladava 550 metara. Na putu se na 770 metara visine nailazi na izvor vode „Barbinovac“ ta na 880 na izvor pitke vode „Vodica“. Prolazeći kroz grabovu i hrastovu šumu dolazi se do kamene police koja je široka 2-3 metra i duga oko 30 metara. Tu se nalazi čelična sajla i služi kao rukohvat za sigurniji prolaz.

Dalje se put nastavlja te uskoro izlazi na čistinu sa koje se pružaju pogledi na Dinaru, Poštak, Prominu, Kamešnicu, Svilaju, Peručko jezero te na planine Bosne i Hercegovine. Ubrzo se dolazi na vrh Bat na kojem se nalazi metalni križ.

NAPOMENA

Početak puta je kraj ograde lovišta na 581 metar visine do kojeg se može doći putom 501 Kozjak, Kijevski bat koji polazi iz mjesta Kijevo ili se može doći automobilom iz zaseoka Anići prateći seosku cestu.