Poziv za redovnu izbornu sjednicu Skupštine HPK Sv. Mihovil 14.9.2023.

Poziv za redovnu izbornu sjednicu Skupštine HPK Sv. Mihovil 14.9.2023.

10. redovna izborna sjednica Skupštine HPK Sv. Mihovil održati će se u četvrtak 14. rujna 2023., s početkom u 19:00 sati u Gradskoj knjižnici "Juraj Šižgorić" u Šibeniku. 
 
Poštovane članice i članovi Kluba,
 
temeljem članka 25. stavka 2. Statuta Kluba i odluke UO Kluba od 20. srpnja 2023. godine, sazivam 10. redovnu izbornu sjednicu Skupštine HPK Sv. Mihovil (u daljnjem tekstu Klub), koja će se održati u četvrtak 14. rujna 2023., s početkom u 19:00 sati u Gradskoj knjižnici "Juraj Šižgorić" u Šibeniku. 
 
Za Skupštinu predlažem sljedeći Dnevni red:
 
1. Otvaranje i izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, izborna komisija, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika - 2 člana) 
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Izvješće Tajnika o radu Kluba u razdoblju od 2019.-2023.
4. Razrješenje dužnosti predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Upravnog odbora, članova Nadzornog odbora i članova Suda časti 
5. Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Upravnog odbora, članova Nadzornog odbora i članova Suda časti na mandat od četiri (4) godine
6. Imenovanje osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje Kluba prema člancima 8., 29., 39.-41. Statuta Kluba
7. Pitanja i prijedlozi
 
Pravo sudjelovanja na Skupštini Kluba imaju svi redovni članovi Kluba temeljem članka 8. stavka 3. i članka 23. stavka 2. Statuta Kluba.
Nakon Skupštine u prostorijama našeg Kluba održati će se prigodna zakuska. Dobrodošli!
 
Vaš predsjednik
Mate Protega, v.r. 

  30.08.2023, 13:40

  UO HPK Sv. Mihovil