Poziv - Redovna godišnja Skupština HPK Sv. Mihovil 18. travnja 2024., četvrtak u 18.00 sati

Redovna godišnja Skupština HPK Sv. Mihovil će se održati u prostorijama Kluba u četvrtak 18. travnja 2024. godine s početkom u 18,00 sati.

Poštovane članice i članovi Kluba,

ovim putem Vas obavještavam i pozivam na redovnu godišnju Skupštinu HPK Sv. Mihovil (u daljnjem tekstu Klub) koja će se održati u prostorijama Kluba u četvrtak 18. travnja 2024. godine s početkom u 18,00 sati.

Skupština je sazvana temeljem članka 25. Statuta Kluba, sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

  1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tijela Skupštine Kluba (verifikacijska komisija, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika)
  2. Izvješće verifikacijske komisije - verifikacija predstavnika u Skupštini Kluba (redovni punoljetni članovi Kluba s plaćenom članarinom HPK za 2024. godinu)
  3. Usvajanje dnevnog reda
  4. Programsko izvješće o radu Kluba za 2023. godinu
  5. Financijsko izvješće Kluba za 2023. godinu
  6. Izvješće Nadzornog odbora Kluba za 2023. godinu
  7. Izvješće Suda časti Kluba za 2023. godinu
  8. Financijski plan Kluba za 2024. godinu
  9. Plan rada Kluba za 2024. godinu
  10. Razno

Predsjednik Kluba:

Mate Protega v.r.


  03.04.2024, 15:20

  UO HPK Sv. Mihovil