Speleološke lokacije Šibensko-kninske županije

Speleološke lokacije Šibensko-kninske županije

Polovica teritorija Hrvatske je krški teren: ugrubo se može reći da tu spada čitavo područje južno i zapadno od Karlovca. Upravo na takvom šupljikavom terenu nalaze se gotovo svi naši podzemni objekti. Procjena je da imamo najmanje oko 10.000 istraženih špilja i jama, a njihov ukupan broj mogao bi biti i dvostruko veći, a većina obnovljivih zaliha pitke vode dolazi iz podzemlja krša. Za sada je poznato preko 550 speleoloških objekata Šibensko - kninske županije.

Speleološkom djelatnošću se mogu baviti isključivo educirani speleolozi, što je regulirano Zakonom o zaštiti prirode temeljem kojeg se izdaju dopuštenja za speleološke aktivnosti. Ujedno speleologija je lijepa, ali i potencijalno opasna aktivnost koja može dovesti do unesrećenja. Zbog toga svima koji se namjeravaju baviti ovom aktivnošću preporučamo završiti speleološku školu u speleološkom odsjeku ili udruzi i osposobiti se za kretanje po speleološkim objektima (penjanje i spuštanje po užetu) postavljanje užeta u jamama, samospašavanje i sl. Više informacija na Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza   Zato, nemojte ulaziti sami!!!! U slučaju nesreće nazovite broj 112!

SO HPK Sveti Mihovil je učesnik Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske (Katastar). Učesnici Katastra su speleološke udruge i institucije koje sustavno provode speleološka istraživanja te posjeduju podatke o speleološkim objektima prikupljene na standardiziran način prema normama Međunarodne speleološke unije (Union Internationale de Spéléologie – UIS). Učesnik Katastra potpisuje Sporazum o suradnji na izradi Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MZOE) tj. aktivne speleološke udruge odnosno javne ustanove koje provode speleološka istraživanja kao jednu od svojih djelatnosti. Katastar u smanjenom opsegu (smanjena prostorna preciznost, smanjeni set podataka) je dostupan javnosti na stranici Bioportal prema objavljenim uvjetima korištenja. Dozvoljeno je korištenje i objavljivanje tog ograničenog sadržaja, uz obavezno citiranje.

Popis najduljih i najdubljih speleoloških objekata Šibensko - kninske županije

Špilje i jame Šibensko - kninske županije dulje od 150 m / Šibenik - Knin region caves longer than 150 m
Redni broj Naziv  / Cave name Lokacija / Location Duljina / Lenght(m) Dubina / Depth (m) Istraživali
1 Kotluša špilja Kotluša, Civljane 4.843 26 SOŽ-SOV-SOSvM-SDŠ-SDK-HBSD-SUS-SUE-SOM
2 Gospodska špilja Milaši, Cetina 3.111 85 1774. A.Fortis; 1970.-2014. SOŽ, SOSvM, SOM, SKS
3 Miljacka II HE Miljacka, Kistanje 3.365 29/50 1989. SOŽ; 2010.-2017. SOV, SOŽ, HBSD, SOSvM, SDS,SKS,HPM
4 Miljacka I i V HE Miljacka, Kistanje 2.456 44 1989.2017.-SOŽ, SOSvM, SOV-SJP PU ŠKŽ, HBSD, Hyla
5 Golubnjača u Grulovićima Grulovići, Kistanje 2.189 73 2007 SDŠ, 2011-2012 SOSvM,SOPr,SDŠ
6 Rudelićeva pećina Batice, Civljane 1.382   1973.-SOŽ.; 2007.-SDŠ 2011.-2012.
7 Glavaš izvor (Milaševo vrelo) Milaši, Civljane 848 115 SOV;Najev;Gliviak;Casatti;Starnawski
8 Duliba špilja Podinarje 749 19 2011.-SOSvM-SOV
9 Vukovića vrelo Vukovići, Civljane 700* 60 2013. project Morpheus
10 Litno izvor Zaton 500* 3 SOŽ-SOSvM-DDISKF
11 Ćulumova velika pećina NATURA 2000 Ercegovci, Kijevo 375 5 1971.SOŽ
12 Miljacka IV HE Miljacka, Kistanje 303 8 1996-2005 SOŽ,2006 SOSvM,2016-2017 SOSvM,HBSD
13 Golubinka pod Barišinovcem Lećevica 288 186 2006 SDŠ,HGI,2015 SOSvM
14 Bilina jama Pakovo selo 234 48 2018-2019 SOSvMihovil 
15 Topla pećina NATURA 2000 Ključ 206 49 1990.-SOŽ
16 Golubinka kod Bijeline Mrkele, Kistanje 195 67 11.11.2007. SOL
17 Stara jametina Krnići 188 85 1989.-SOŽ; 2005.-SOSvM;1771.-A.Fortis; 1844.-J.G.Wilkonskon; 1981.-IGI
18 Dražica Pokrovnik 161 24 1-3.5.2019. SOSvMihovil
19 Izvor Krke špilja - ulaz HE Topolje 150 25 Srećko Božičević
          * - podaci dobiveni na osnovu duljine arijadnine niti postavljene u sifonima, istraživanje i izrada nacrta u tijeku
           
Špilje i jame Šibensko - kninske županije dublje od 50 m / Šibenik - Knin region caves deeper than 50 m
Redni broj Naziv  / Cave name Lokacija / Location Duljina / Lenght (m) Dubina / Depth (m) Istraživali
1 Golubinka pod Barišinovcem Lećevica 288 186 2006 SDŠ,HGI,2015 SOSvM
2 Golubinka kod Viture Koprno 70 177 28.08.2010.-SOM
3 Glavaš izvor (Milaševo vrelo) Milaši, Civljane 848 115 SOV;Najev;Gliviak;Casatti;Starnawski
4 Lugareva jama Čvrljci 58 107 1996. i 2000.-SOSvM; 15.05.2010.-SOSvM-SOV
5 Katinovac Ljubostinje 23 104 14.07.2004. SOSvM
6 Jamar Planjane Gornje 85 100 2001.-2004.-SOSvM
7 Maslinova jama (Jama na Tromeđi) Vještice, Plavno 105 96 12.11.1966.-KS HPS; 29.06.1986.-SOŽ
8 Plitvinjača (jama Plitvine) Čuklini, Boraja 110 88 IGI, SD Špiljar; 2017-2018 SO SvM
9 Gospodska špilja Milaši, Civljane 3.111 85 1774. A.Fortis; 1970.-2014. SOŽ, SOSvM, SOM, SKS
10 Stara jametina Krnići 188 85 1989.-SOŽ; 2005.-SOSvM
11 Golubinka Laškovica 18 85 1990.-SOŽ
12 Jama u Gornjem gaju Trbounje, Miljevci 46 82 23.04.2010.-SOPr-SOSvM
13 Jama Zvekača Perković 76 79 1923.-Girometta; 1954.-SOŽ; 2004.-SOSvM
14 Jama na Boraji Boraja 10 78 27.09.2005.-SOSvM
15 Golubinka Mesopromet Cigići, Pakovo selo 83 77 20.02.2018.-SOSvM
16 Golubnjača u Grulovićima Grulovići, Kistanje 2.189 73 2007 SDŠ, 2011-2012 SOSvM,SOPr,SDŠ
17 Golubinka na Pozdravljanju Skradinsko polje 31 71 SD-US; 1989.-SOŽ
18 Mirčetuša Lalići 20 70 1990.-SOŽ;21.12.2010.-SOSvM
19 Blitvica Otok Piškera, NP Kornati 127 70 19.05.2009. SOM,BIUS,HBSD; 201.,2017. DDISKF,HBSD,SOŽ
20 Stipina skrika Svilaja 68 68 1.3.2015. i 26.4.2015.-SOSvM-SOPr-PD Sveti Jere
21 Jama u Komarima Donje Vinovo 27 68 15.-16.06.2010.-SOV-SOSvM
22 Golubinka kod Bijeline Mrkele, Kistanje 195 67 11.11.2007. SOL
23 Jama pod Andića vrhom Duler, Dinara 21 66 07.08.2010.-SOSvM-SOPr
24 Drenovača Lalići, Kistanje 25 65 1990.-SOŽ;21.12.2010.-SOSvM
25 Trišića jama Lalići, Kistanje 55 65 1990.-SOŽ;21.12.2010.-SOSvM
26 Jolina jama Kalun 17 64 14.04.2007.-SOSvM-SOPr; 28.12.2008.-SOŽ
27 Keranova jama pod Vlakom Utori Donji 110 64 24.10.2004.SDŠ,HGI;09.05.2012.-SOSvM
28 Marići (Keranova golubinka) Marići 75 61 2007.-SOPr-SOM
29 Bagulinovo jezero Luketini 33 60 08.10.2006.-SOSvM
30 Vukovića vrelo Vukovići, Civljane 700 60 1998.-SOV-SJP PU ŠKŽ; francuzi; 2013. projekt Morpheus
31 Pilijeva jama Kalun 45 60 14.02.2001.-SOSvM; 14.04.2007.-SOSvM-SOPr
32 Jama u Pakovu selu Jakelića staje 68 60 21.07.2011.-SOSvM
33 Pajina jama na Korani Korana, Dinara 65 58 01.05.1984.-SOV; 22.05.2012.-SOSvM
34 Jama u Krivodolu Podumci 98 53 01.01.2014.-SOSvM
35 Mostača Širitovci 101 52 15.07.2010.-SOPr; 18.06.2011.-SOSvM
36 Jedna jama Rudele 63 52 09.12.2017.-SOSvM
37 Makeljina jama Ljubotić 53 51 2007.-2008.-SOSvM
 

FOTOGALERIJA

Crna Gora 2017

  26 fotografija

 

FOTOGALERIJA

KG DP 33.480 m

  39 fotografija