Politika privatnosti HPK Sv. Mihovil

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, te Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate!

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA HPK Sv. Mihovil

Primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

25.svibnja 2018. godine u Hrvatskoj započinje primjena Opća uredbe (EU) o zaštiti podataka, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Primjenjuje se izravno i zamijenit će postojeći zakonski okvir.

Sukladno Uredbi o zaštiti podataka (dalje: Uredba) uskladili smo svoje poslovanje vezano za obradu i zaštitu osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka HPK Sv. Mihovil (dalje: Politika).

Hrvatski planinarski Klub Sv. Mihovil, Bana Josipa Jelačića 28, 22000 Šibenik, OIB: 91280208813 (dalje: Udruga), obrađuje one osobne podatke koje ste nam sami dali popunjavanjem Pristupnice prilikom učlanjenja u Udrugu, a koji su nam neophodni kako bismo vam odobrili prijavu u članstvo Udruge sukladno odredbama Zakona o Udrugama (Narodne Novine, br. 74/14), odredbama Uredbe i ove Politike.

Politika je temeljni akt koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi. Ova Politika primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju vršimo sukladno ciljevima, djelatnostima i Statutu HPK Sv. Mihovil, odredbama Uredbe i ove Politike, i primjenjuje se na sve obrade osobnih podataka unutar Udruge. Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite upravljanja osobnim podacima ispitanika.

Udruga je ovlaštena za upis i vođenje evidencije svojih članova. U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Udruga je voditelj obrade osobnih podataka svojih članova kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Udruga kao voditelj obrade osobnih podataka članova određuje svrhu i sredstva obrade njihovih osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje njihovih osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Osobni podaci koje Udruga prikuplja propisani su Zakonom o udrugama, a uključuju najmanje osnovne osobne podatke: ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, podatke o datumu i mjestu rođenja i spolu. Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju radi sklapanja ili izvršenja članskih prava i obveza, ispunjenja zakonskih obveza i/ili na temelju legitimnog interesa. Ukoliko to od nas traže relevantni zakonski propisi, Udruga će za određene razloge od svojih članova tražiti izričitu privolu za potrebe marketinga u smislu obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama. Razlozi zbog kojih Udruga obrađuje osobne podatke svojih članova su ispunjenje zakonskih obveza, obveze propisane Statutom Udruge i Pravilnikom o postupku upisa, načinu ostvarivanja prava članova, istupanju iz članstva i prestanku članstva, te Zakonom o udrugama.

Udruga osigurava da se osobni podaci članova obrađuju samo na način koji je u skladu s navedenom svrhom. Ukoliko je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup osobnim podacima pružit će se državnim tijelima u skladu sa zakonskim obvezama, te tvrtkama izvršiteljima s kojima je Udruga ugovorila usklađivanje obrade i razmjene osobnih podataka u skladu sa svim pravilima zakona i uredbe o zaštiti osobnih podataka. Svi osobni podaci članova Udruge obrađuju se unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) i nisu dostupni nikome bez ovlaštenja Udruge. Svi članovi Udruge imaju pravo na informacije o obradi svojih osobnih podataka; povlačenje privole u bilo koje vrijeme, ako se osobni podaci obrađuju uz privolu člana; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Udruzi ili nadležnom državnom tijelu.

Dakle, napominjemo kako je pri prikupljanju osobnih podataka članova Udruge bitno načelo razmjernosti, tj. da se prikupljaju samo podaci u opsegu koji je nužan za ispunjenje svrhe prikupljanja podataka (vođenje evidencije o članstvu u udruzi).

Također napominjemo kako sukladno članku 19. Zakona o zaštiti osobnih podataka svaki član udruge ima pravo uvida u osobne podatke koji se o njemu obrađuju, dok se sukladno načelu razmjernosti pravo uvida u osobne podatke drugih članova udruge smije omogućiti samo u odnosu na nužne podatke (kao što su primjerice ime i prezime člana udruge i datum pristupanja članstvu u Udruzi), dok se svi ostali podaci (primjerice  OIB, privatne adrese, datum rođenja člana udruge) moraju na odgovarajući način zaštititi.

Prigovor na obradu osobnih podataka, članovi mogu podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, +385(0)14609999, azop@azop.hr, www.azop.hr. Podaci članova čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje se obrađuju. Kriterij na temelju kojeg se određuje razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, odnosno trajanje članstva.

U svezi bilo kakvih pitanja o korištenju osobnih podataka, članovi mogu kontaktirati Udrugu osobno, putem telefona, elektroničke pošte ili pismovnom pošiljkom na sljedeći način:

  • e-mail: hpk.sveti.mihovil@hps.hr
  • pisanim putem na adresu: Hrvatski planinarski Klub Sv. Mihovil Bana Josipa Jelačića 28, 22000 Šibenik
  • osobno na redovnim sastancima svaki četvrtak od 19 odnosno 20 sati po ljetnom računanju vremena na adresi: Prilaz tvornici 33, 22000 Šibenik