+385 98 167 7859   •     sveti.mihovil.sibenik@gmail.com

  Članstvo


 

Kako postati članom udruge HPK Sveti Mihovil a niste se usudili pitati

 

Članstvo u HPK Sveti Mihovil je dobrovoljno i počinje upisom u udrugu.

Članom HPK Sveti Mihovil može postati svaka zainteresirana fizička osoba prihvaćanjem odredaba Statuta udruge, a voljna je pridržavati se svih odluka, pravila i smjernica koje donose tijela udruge te poštivati planinarsku etiku.

Osoba koja želi postati član udruge treba osobno popuniti i potpisati pristupnicu (pristupnica u pdf-u). Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik (roditelj), a za člana sa navršenih 14 godina do 18 godina (maloljetna osoba) zakonski zastupnik ili skrbnik (roditelj) daje pisanu suglasnost.  HPK Sveti Mihovil je dužna voditi popis svojih članova prema Zakonu o udrugama (NN 74/2014) elektronički ili na drugi prikladni način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u udruzi kao i druge podatke sukladne Statutu. Popis članova može biti dostupan na uvid svim članovima udruge i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članstvo u HPK Sveti Mihovil dokazuje se planinarskom iskaznicom s plaćenom članarinom za tekuću godinu. Svaki član dobiva člansku iskaznicu Hrvatskog planinarskog saveza u koju se lijepi markica za članarinu u tekućoj godini i ovjerava pečatom udruge, a služi za evidentiranje člana u Hrvatskom planinarskom savezu (HPS), u HPK Sveti Mihovil i prilikom ostvarivanja povlastica.

Kupnjom članske markice HPS-a plaćate članarinu HPK Sveti Mihovil koja važi do kraja kalendarske godine. Članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine HPS-a do 31. ožujka za tekuću godinu. 

Visina članarine za 2018. godinu:

Kategorija                                                                           Boja markice      Cijena u kunama

  1. djeca i mladež do završetka redovnog školovanja                    zelena                    50,00
  2. umirovljenici                                                                        crvena                  100,00
  3. ostali članovi (tzv. seniori)                                                    plava                    120,00

Cijena članske iskaznice je 5 kuna.

Podaci za plaćanje:

Primatelj:           

HPK Sveti Mihovil

Bana J. Jelačića 28

22000 Šibenik

IBAN: HR9824110061100026823

U rubriku „poziv na broj primatelja“ obavezno upišite vaš OIB

Svrha uplate: članarina za _____. godinu

Dokaz da ste transakciju proveli donesite osobno ili dostavite e-poštom sveti.mihovil.sibenik@gmail.com

Članstvo u HPK Sveti Mihovil prestaje dobrovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, isključenjem, prestankom rada udruge ili smrću. 

# Dokument: Format: Veličina:
Pristupnica HPK Sveti Mihovil pdf pdf 282.69 KB
Pristupnica HPK Sveti Mihovil doc doc 57.00 KB

 

 


HPK Sv. Mihovil, Šibenik   •   Bana Josipa Jelačića 28, 22000 Šibenik   •   OIB: 91280208813   •   IBAN: HR9824110061100026823   •   TEL: +385 98 167 7859   •   E-mail: sveti.mihovil.sibenik@gmail.com

Izrada i dizajn: MEDIAN kreativna rješenja