+385 98 167 7859   •     hpk.sveti.mihovil@hps.hr

  Članstvo


 

Kako postati članom udruge HPK Sveti Mihovil a niste se usudili pitati

 

Dragi članovi i članice HPK „Sv. Mihovil“,

Udruga HPK „Sv. Mihovil“ unaprijedila je politiku privatnosti vaših osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine., i predstavlja bitan napredak u području obrade i zaštite osobnih podataka. Osobni podaci vaše su vlasništvo, a naša je obaveza da ih čuvamo zakonito, pošteno i transparentno te Vas informiramo o njihovom postupku obrade i u svrhu čega to radimo.

Vaše osobne podatke koristimo sukladno zakonskoj regulativi iz područja zaštite osobnih podataka i Politici zaštite privatnosti osobnih podataka HPK „Sv. Mihovil“ koju možete pročitati na našoj web stranici Politika privatnosti. Molimo da pročitate temeljem čega prikupljamo vaše podatke i u koje svrhe ih obrađujemo kako biste se upoznali sa vašim pravima u skladu s novom europskom regulativom.

Vi samostalno odlučujete koje ćete osobne podatke dati Udruzi prilikom pristupa članstvu, ali moramo naglasiti kako se odbijanjem davanja obaveznih podataka propisanih čl. 12. Zakona o Udrugama ne može postati član Udruge (ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, podatke o datumu i mjestu rođenja i spolu).

Također, molimo da pročitate ciljeve i Statut koji su temelj i svrha djelovanja HPK „Sv. Mihovil“ Zakonu o udrugama (Narodne Novine, br. 74/14).

POSTUPAK UČLANJENJA U HPK "Sv. Mihovil"

Članstvo u HPK "Sv. Mihovil" je dobrovoljno i počinje upisom u udrugu.

Članom HPK "Sv. Mihovil" može postati svaka zainteresirana fizička osoba prihvaćanjem odredaba Statuta udruge, a voljna je pridržavati se svih odluka, pravila i smjernica koje donose tijela udruge te poštivati planinarsku etiku.

Osoba koja želi postati član udruge treba osobno popuniti i potpisati pristupnicu (pristupnica u pdf-u / pristupnica u word-u ).

Potpisanu pristupnicu potrebno je dostaviti ili e-poštom ili osobno hpk.sveti.mihovil@hps.hr 

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik (roditelj), a za člana sa navršenih 14 godina do 18 godina (maloljetna osoba) zakonski zastupnik ili skrbnik (roditelj) daje pisanu suglasnost.  HPK Sveti Mihovil je dužna voditi popis svojih članova prema Zakonu o udrugama (NN 74/2014) elektronički ili na drugi prikladni način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u udruzi kao i druge podatke sukladne Statutu. 

Članstvo u HPK Sveti Mihovil dokazuje se planinarskom iskaznicom s plaćenom članarinom za tekuću godinu. Svaki član dobiva člansku iskaznicu Hrvatskog planinarskog saveza u koju se lijepi markica za članarinu u tekućoj godini, a služi za evidentiranje člana u Hrvatskom planinarskom savezu (HPS), u HPK Sveti Mihovil i prilikom ostvarivanja povlastica.

S plaćenom članarinom članovi ostvaruju brojne povlastice: popust u cijeni noćenja u planinarskim domovima u Hrvatskoj, Sloveniji i dijelu BiH, popusti u trgovinama planinarske opreme (Iglu, Vrhunac, Regatta G. Outdoors od 10%), popust u cijenama ulaznica u hrvatskim nacionalnim parkovima (Risnjak, Sjeverni Velebit, Paklenica), popust na cijenu noćenja u hostelima Hrvatskog hostelskog i ferijalnog saveza (20%) i dr.

Kupnjom članske markice HPS-a plaćate članarinu HPK Sveti Mihovil koja važi do kraja kalendarske godine. Članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine HPS-a do 31. ožujka za tekuću godinu. 

Visina članarine za 2021. godinu:

Kategorija                                                                           Boja markice      Cijena u kunama

  1. djeca i mladež do završetka redovnog školovanja                    zelena                    50,00
  2. umirovljenici                                                                        crvena                  100,00
  3. ostali članovi (tzv. seniori)                                                      plava                  120,00

Cijena članske iskaznice je 10 kuna i u formi su standardizirane ID plastične kartice za upisivanje osnovnih članskih podataka (ime, prezime, OIB, naziv i sjedište udruge). 

Ukoliko platite na žiro račun Kluba i mailom dostavite potpisanu pristupnicu, Vaša iskaznicu možete podići osobno u prostorijama Kluba.

Podaci za plaćanje:

Primatelj:           

HPK Sveti Mihovil

Bana J. Jelačića 28

22000 Šibenik

IBAN: HR3623900011199001673 Hrvatska poštanska banka d.d. 

U rubriku „poziv na broj primatelja“ obavezno upišite vaš OIB

Svrha uplate: članarina za _____. godinu + izdavanje iskaznice (ukoliko se izdaje nova iskaznica).

Dokaz da ste transakciju proveli dostavite e-poštom hpk.sveti.mihovil@hps.hr

Članstvo u HPK Sveti Mihovil prestaje dobrovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, isključenjem, prestankom rada udruge ili smrću. 

# Dokument: Format: Veličina:
Pristupnica HPK Sveti Mihovil doc doc 59.00 KB
Pristupnica HPK Sveti Mihovil pdf pdf 289.23 KB

 

 


HPK Sv. Mihovil, Šibenik   •   Bana Josipa Jelačića 28, 22000 Šibenik   •   OIB: 91280208813   •   IBAN: HR3623900011199001673 Hrvatska poštanska banka d.d.   •   TEL: +385 98 167 7859   •   E-mail: hpk.sveti.mihovil@hps.hr

Izrada i dizajn: MEDIAN kreativna rješenja