OPIS

Staza počinje na prijevoju između brda Luguša i Kamenar na 190 metara nadmorske visine gdje je na betonskom zidiću natpis PK Alati. Dalje treba pratiti markaciju koja za 10 min izlazi na vrh Kamenar (256m/nv) na kojem se nalaze odašiljači. Staza se kršem za 15ak minuta spušta na prijevoj Dumbočica i dalje makadamskim putem nastavlja dalje prolazeći pored crkve Sv. Mihovila. Stotinjak metara nakon je raskršće gdje počinje kružni dio staze.

Bez obzira koji se put odabere za sat vremena dolazi se do kuće Alati. Staza je dobro markirana, a  južni dio staze koja obilazi brdo Burnjak pruža lijepe vidike na šibensko Donje polje, selo Jadrtovac i Morinjski zaljev. Također na svom putu prolazi kraj dvije povremene lokve.

NAPOMENA

Do početne točke dolazi se betonskim putem iz gradskog kvarta Šubićevac od „kuglane“ koji djelomično presijeca stazu „ Put Ante Frua“  koju održava HPD Kamenar.