OPIS

Zaseok Protege - u smjeru zapada kroz područje Zidine - na sjever serpentinama do grebena Orlovače

NAPOMENA

Dionica puta obilaznice Poučnog planinarsko-ekološkog puta "Ante Frua" 2017. put od Kamenara preuzeo PK Sv.Mihovil