Kat. broj: 15-0140
Pločica:
Karta: 521-2-2
Duljina: 700m
Dubina: 60m
Lokacija: Vukovići
Općina: Civljane
Područje: Civljane