Kat. broj: HR00451
Pločica: 03-0457
Karta: Konjevrate
Duljina: 105m
Dubina: 22m
Lokacija: Miljevci
Općina: Drniš
Područje: Kanjon Čikole