Kat. broj: 15-0232
Pločica: 03-0115
Karta: 520-2-3
Duljina: 55m
Dubina: 65m
Lokacija: Lalići
Općina: Kistanje
Područje: Kistanje