Kat. broj: HR00190
Pločica: 03-0369
Karta: Dinara
Duljina: 127m
Dubina: 44m
Lokacija: Veliki lad
Općina: Kijevo
Područje: Dinara