Kat. broj: 15-0465
Pločica: 22-0045
Karta: 521-2-4
Duljina: 68m
Dubina: 68m
Lokacija: vrh Lisina - Svilaja
Općina: Ružić
Područje: Svilaja