Kat. broj: 15-0578
Pločica: 03-0750
Karta: Dinara
Duljina: 156m
Dubina: 106m
Lokacija: Veliki lad
Općina: Kijevo
Područje: PP Dinara