Kat. broj: HR01349
Pločica: 03-0050
Karta: 521-1-3
Duljina: 188m
Dubina: 85m
Lokacija: NP Krka
Općina: Krnići
Područje: NP Krka

Stara jametina je najdublje istraživana jama na lijevoj obali rijeke Krke. Dubina joj iznosi 85 m, a dužina 188 m.