Kat. broj: HR01269
Pločica: 03-0058
Karta: Mokro polje
Duljina: 124m
Dubina: 4m
Lokacija: Bilušića buk
Općina: Ervenik
Područje: NP Krka