Kat. broj: 15-0024
Pločica: 15-0024
Karta: 521-2-2
Duljina: 1.382m
Dubina: 0m
Lokacija: Ercegovci
Općina: Civljane
Područje: Cetinska krajina