Kat. broj: HR03382
Pločica: 01-0065
Karta: 521-2-2
Duljina: 1448m
Dubina: 0m
Lokacija: Ercegovci
Općina: Civljane
Područje: Cetinska krajina