Kat. broj: HR01325
Pločica: 03-0247
Karta: Butiga
Duljina: 136m
Dubina: 28m
Lokacija: Kolašac
Općina: Kistanje
Područje: Kistanje