Kat. broj: HR01306
Pločica: 03-0323
Karta: Kistanje
Duljina: 148m
Dubina: 15m
Lokacija: Štrbačka
Općina: Kistanje
Područje: Kistanje