Kat. broj: 15-0505
Pločica: 15-0505
Karta: TK Perković
Duljina: 110m
Dubina: 88m
Lokacija: Čuklini, Boraja
Općina: Šibenik
Područje: Čuklini