Kat. broj: HR02686
Pločica: 726-0295
Karta: TK Perković
Duljina: 110m
Dubina: 88m
Lokacija: Čuklini, Boraja
Općina: Šibenik
Područje: Čuklini