Kat. broj: 15-0596
Pločica: 03-0647
Karta: Oklaj
Duljina: 78m
Dubina: 72m
Lokacija: Radasi
Općina: Promina
Područje: Oklaj