Kat. broj: 15-0289
Pločica: 22-0002
Karta: 521-1-1
Duljina: 134m
Dubina: 57m
Lokacija: Širitovci
Općina: Drniš
Područje: Miljevci