Kat. broj: 15-0289
Pločica: 15-0289
Karta: 521-1-1
Duljina: 60m
Dubina: 52m
Lokacija: Širitovci
Općina: Drniš
Područje: Miljevci