Kat. broj: 15-0233
Pločica: 03-0221
Karta: 520-2-3
Duljina: 20m
Dubina: 70m
Lokacija: Lalići
Općina: Kistanje
Područje: Kistanje