Kat. broj:
Pločica: 03-0059
Karta:
Duljina: 303m
Dubina: 8m
Lokacija: HE Miljacka
Općina: Kistanje
Područje: Kistanje