Kat. broj: 150303
Pločica:
Karta: Mokro polje
Duljina: 123m
Dubina: 7m
Lokacija: Miljacka
Općina: Kistanje
Područje: NP Krka