Kat. broj: 15-0058
Pločica: 03-0055
Karta: 471-3-3
Duljina: 2.456m
Dubina: 44m
Lokacija: HE Miljacka
Općina: Kistanje
Područje: NP Krka