Kat. broj: 15-0297
Pločica: 15-0297
Karta: 471-3-2
Duljina: 105m
Dubina: 96m
Lokacija: Vještice
Općina: Plavno
Područje: Knin