Kat. broj: HR01367
Pločica: 03-0132
Karta: Skradin
Duljina: 172m
Dubina: 26m
Lokacija: Bićine
Općina: Skradin
Područje: Bićine