Kat. broj: HR00247
Pločica: 03-0143
Karta: Šibenik
Duljina: 126m
Dubina: 5m
Lokacija: Mandalina
Općina: Šibenik
Područje: Šibenik