Kat. broj: 15-0387
Pločica: 03-0345
Karta: Polača
Duljina: 115m
Dubina: 9m
Lokacija: Podinarje
Općina: Knin
Područje: Krčić