Kat. broj: 15-0226
Pločica: 01-0077
Karta: Vrlika
Duljina: 100m
Dubina: 4m
Lokacija: Krivodol
Općina: Kijevo
Područje: Dinara