Kat. broj: 15-0106
Pločica: 15-0106
Karta: 521-1-1
Duljina: 53m
Dubina: 51m
Lokacija: Ljubotić
Općina: Promina
Područje: Oklaj