Kat. broj: HR03507
Pločica: 03-0073
Karta: 521-1-1
Duljina: 53m
Dubina: 51m
Lokacija: Ljubotić
Općina: Promina
Područje: Oklaj