Kat. broj: 15-0188
Pločica: 03-0157
Karta: 521-1-3
Duljina: 58m
Dubina: 107m
Lokacija: Čvrljci
Općina: Šibenik
Područje: Konjevrate