Kat. broj: HR03948
Pločica: 03-0069
Karta: 520-2-3
Duljina: 500m
Dubina: 3m
Lokacija: Zaton
Općina: Zaton
Područje:

Sa dosad istraženih 500 metara, izvor Litno kod Zatona smatra se jednom od najdužih morem potopljenih špilja na obje obale Jadranskog mora.