Kat. broj: 15-0624
Pločica: 03-0741
Karta: Dinara
Duljina: 119m
Dubina: 53m
Lokacija: Martinova košara
Općina: Kijevo
Područje: PP Dinara