Kat. broj: HR03165
Pločica: 01-0230
Karta: 521-2-2
Duljina: 5436m
Dubina: 26m
Lokacija: Kotluša
Općina: Civljane
Područje: Civljane

Špilja Kotluša je za sada najdulji objekt u Šibensko - kninskoj županiji.

Istraživanja praživotinja