Kat. broj: HR00320
Pločica: 03-0429
Karta: 521-4-1
Duljina: 110m
Dubina: 64m
Lokacija: Utore donje
Općina: Unešić
Područje: Unešić

Čišćenje jama