Kat. broj: HR04003
Pločica: 726-108
Karta: 521-3-1
Duljina: 23m
Dubina: 104m
Lokacija: Planjanje Gornje
Općina: Unešić
Područje: Unešić