Kat. broj: HR02078
Pločica: 22-0004
Karta: 521-1-4
Duljina: 17m
Dubina: 64m
Lokacija: Kalun
Općina: Drniš
Područje: Drniš