Kat. broj: HR03492
Pločica: 03-0090
Karta: 521-1-4
Duljina: 131m
Dubina: 100m
Lokacija: Planjanje Gornje
Općina: Unešić
Područje: Unešić