Kat. broj: 15-0136
Pločica: 15-0136
Karta: 521-1-4
Duljina: 85m
Dubina: 100m
Lokacija: Planjanje Gornje
Općina: Unešić
Područje: Unešić